Ketoprofen znajduje się w grupie najczęściej stosowanych leków na świecie1. Na polskim rynku mamy do czynienia z około 30 różnymi preparatami leczniczymi zawierającymi w swoim składzie ketoprofen. Od