Język angielski jest już wszechobecny. Znajomość tego języka daje przede wszystkim większe możliwości na rynku pracy oraz szansę na znalezienie l...